08 : กระดานถาม-ตอบ Q&A

เริ่มรับสมัครนักเรียนปีการศึกษาใหม่วันไหน ?

การรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จะรับช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ของทุกปี โปรดติดตามประกาศจาก สพฐ


โรงเรียนมีแผนการเรียนอะไรบ้าง

โรงเรียนมีแผนการเรียนดังนี้

ม.1-3 

ม. 4-6


โรงเรียนรับนักเรียนกี่คนต่อห้อง

ห้องปกติ 44 คนต่อห้อง

ห้องเรียนพิเศษ 36 คนต่อห้อง

หากทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตบริการสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ เนื่อจากการรับสมัครมีทั้งรับนักเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการ

ส่งคำถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage  RST School     หรือ สายตรงผู้อำนวยการ https://home.rst.ac.th/hotline