สายตรงผู้อำนวยการ : สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ข้อมูลผู้ร้องเรียนจะได้รับการปกป้องตามกฎหมาย เป็นความลับ เพื่อนำเรื่องร้องเรียนพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2

แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10150

โทรศัพท์ 02 415 3083 หรือ 02 416 0743

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ webmaster@rst.ac.th