Carousel imageCarousel image

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

หลักฐานการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระเบียบการรับสมัคร ม1- 2564.pdf

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระเบียบการรับสมัคร ม4- 2564.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดย สามารถเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อซักข้อคำถามได้ในทุกช่องทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่ม LINE กลุ่มที่ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่ม LINE กลุ่มที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่ม LINE กลุ่มที่ 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook messenger

ADMISSION ONLINE

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.3 เดิม)

ประกาศผลม.3[เดิม]-หมุน.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) รายงานตัว 25 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) รายงานตัว 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ม.3 เดิม รายงานตัว 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

ประกาศผลม.3[เดิม]ห้องพิเศษ-หมุน.pdf

รู้จักเรา