รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อัตราการแข่งขันการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2565

ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอประกาศจากทางโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลพื้นฐานจาก ปีการศึกษา 2565)

ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        • รับสมัคร 17 คน

        • สมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเลย