จัดสรรที่เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

สำหรับนักเรียนที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือก

 • นักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ผ่าน ให้เข้าระบบจัดสรรที่เรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ที่ admission.sesao1.go.th หรือ คลิก ที่รูปภาพ เพื่อเลือกโรงเรียนที่ยังสามารถรับนักเรียนได้

 • ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรที่เรียนในระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2565

 • ประกาศผลวันที่ 8 เมษายน ที่ admission.sesao1.go.th/

 • รายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน วันที่ 9 เมษายน 2565

อัตราการแข่งขันการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2565 รสท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ

ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • รับสมัคร (อ่านประกาศ) ในระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 ผ่านการสมัคร Online หรือ สมัครที่โรงเรียน (อาคารเรียน 3)

  • สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม 2565 โดย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามห้องสอบ ห้องสอบละ 20 คน ทั้งนี้ จะประมีการทดสอบจำนวน 5 รายวิชา สามารถดู ตารางสอบ ที่นี่

  • ประกาศผลและรายงานตัว 31 มีนาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ผ่านระบบออนไลน์

  • มอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

    • รับสมัคร 17 คน

    • สมัคร 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเลย