ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566  

อัตราการแข่งขันการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ม.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ  English Course (EC) ม.1 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ม.4 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.4 

สมัครเลย