ประกาศจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ข่าว : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้อง Multimedia  227 321 322 323

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ SMT ห้อง 121 125 126 127 และ 128

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ 120 เครื่อง