RST GALLERY

School year 2021 (2564)

School year 2020 (2563)

RST CLASSROOM

บรรยากาศโรงเรียน

เดือนตุลาคม

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำการศึกษา ม.2 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.3 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562

มอบรางวัลของกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

เดือนพฤศจิกายน

มอบรางวัลของกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

กีฬา (รอบแรก) วันที่ 1 พฤษจิกายน 2562

ภาพกิจกรรมวันเกษียณ ปี 62

เดิน-วิ่งเพื่อน้อง รสท.ครบรอบ 40 ปี

เทวาเกมส์ 62 วันที่ 21 พฤษจิกายน 2562

เทวาเกมส์ 62 วันที่ 22 พฤษจิกายน 2562

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และ พิธีประดับบ่า ระดับชั้น ม.1 วันที่ 28 พ.ย. 2562

เดือนธันวาคม

บรรพชาสามเณร

วันเอด์โลก

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนสพม.1 วันที่ 6 ธันวาคม 2562

กิจกรรมวันคริสมาส

เดือนมกราคม

กิจกรรมปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ