ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 ห้องเรียนพิเศษ MEP

FB : Thanakorn Jeenyou

E-mail topsunghost@gmail.com

information

"ต้นกล้ารัฐสภา สร้างคุณค่า พัฒนาประชาธิปไตย"

  • "ต้นกล้ารัฐสภาออนไลน์" สำหรับนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมโครงการได้ที่ http://learn.parliament.go.th/lms/ หลังเข้าร่วมโครงการฯ

  • นักเรียนจะได้รับ "เกียรติบัตร" จากรัฐสภา และร่วมเป็น "เครือข่ายรุ่นเยาว์ของรัฐสภา" ทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ "ต้นกล้ารัฐสภา" (คลิก)

information

  • ระเบียบทรงผมนักเรียน

ระเบียบทรงผมนักเรียน รสท.pdf
  • ระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครคณะกรรมการนักเรียน.pdf

โครงการจัดร่าง "ธรรมนูญสภานักเรียน"

NEWS facebook page

speech GALLERY