ฝ่ายบริหารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รองผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน