กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ