CONTACT

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ รหัสไปรษณีย์ 10150

โทรศัพท์ 02 415 3083 หรือ 02 416 0743

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rstwebmaster@gmail.com