ข้อมูลทั่วไป

(General Information)

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

สถานที่ตั้ง เลขที่ 2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

อักษรย่อ ร.ส.ท.

วันสถาปนา 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2522

เนื้อที่ 12 ไร่

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธชินราชจำลอง

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์

ครบรอบ 200 ปี

สีประจำโรงเรียน เขียว หมายถึง พื่นที่การเกษตรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน

เหลือง หมายถึง แสงสว่างจากเปลวเทียนซึ่งเปรียบประดุจ ปัญญา