คลังรูปภาพ

มอบรางวัลของกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพละศึกษา

กีฬา (รอบแรก) วันที่ 1 พฤษจิกายน 2562

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.3 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562

ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำการศึกษา ม.2 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรมวันเกษียณ ปี 62

เดิน-วิ่งเพื่อน้อง รสท.ครบรอบ 40 ปี

เทวาเกมส์ 62 วันที่ 21 พฤษจิกายน 2562

เทวาเกมส์ 62 วันที่ 22 พฤษจิกายน 2562

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และ พิธีประดับบ่า ระดับชั้น ม.1 วันที่ 28 พ.ย. 2562

บรรพชาสามเณร

วันเอด์โลก

การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนสพม.1 วันที่ 6 ธันวาคม 2562